Структура

На седницата на Собранието на Меѓународниот сојуз Скопје оддржана на 08 јули 2017година во Скопје, избрани се следните органи и тела на сојузот:

Заменик претседател на Меѓународниот сојуз Скопје

 • Јасна Мандиќ

Претседател на собранието на меѓународниот сојуз Скопје

 • Агапи Дика

Управен одбор

 • Бојан Јовановски

 • Јасна Мандиќ

 • Илија Пенов

 • Катерина Ристиќ

 • Светлана Свиќ

 • Искра Новаковска

 • Енвер Малиќи

 • Владо Богоев

 • Ѓорги Калешов

Главен финансиски координатор

        Јованка Кухар

© Copyright 2017 - Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории "Меѓународен Сојуз - Скопје"