Мисија, Визија

Мисија

Нашата мисија е иницирање и воспоставување на одговорен, ефективен и ефикасен долгорочен и системски пристап за поддршка и заштита на цивилното општество, социјално загрозените граѓани и маргинализирани групи.

Идеја дека секој има шанса…
Oдговорен ефективен и ефикасен долгорочен и системски пристап за подршка и заштита на цивилното општество.
Нашата цел е да туркаме одвнатре, како дел од движењето, за промените да се случат.

Идеја дека секој има шанса…

Идеја која стои позади нашата организација, идеја која е клучна за развојот и прифаќање од страна на јавноста .

© Copyright 2017 - Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории "Меѓународен Сојуз - Скопје"