Контакт

Адреса

ул Тодор Александров бр. 165
1000 Скопје

телефон, 02 313 2030
email:
info@ms-skopje.org
mscivilnoopstestvo@gmail.com

© Copyright 2017 - Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени категории "Меѓународен Сојуз - Скопје"